Cách thêm đơn vị tiền tệ cho EDD

Thêm đoạn mã sau vào functions.php của theme đang dùng function mh_extra_edd_currencies( $currencies ) { $currencies[‘VND’] = __(‘Việt Nam Đồng’, ‘minh-hien’); return $currencies; } add_filter(‘edd_currencies’, ‘mh_extra_edd_currencies’); Note: Nhớ đổi đơn vị tiền tệ trong đoạn code cho đúng với cái mình cần

How to remove Facebook’s fbclid parameter

Từ 2019 mình thấy những link bài viết share lên FB, khi người dùng click vào thì nó hay trả về dạng /?fbclid=xxxx…… Nhìn rất ngứa mắt Hôm nay mình chia sẻ cách để xử lý nó. Đơn giản là bạn thêm đoạn code sau và file .htaccess (nó nằm đâu thì bạn chịu khó … Đọc tiếp How to remove Facebook’s fbclid parameter

Cách xóa trường website trong form comment wordpress

Một số bạn muốn xóa trường website trong cái ô comment mặc định của wordpress. Rất đơn giản là thêm cái đoạn code sau vào functions.php của theme đang dùng add_filter(‘comment_form_default_fields’, ‘website_remove’); function website_remove($fields) { if(isset($fields[‘url’])) unset($fields[‘url’]); return $fields; } Chúc các bạn thành công!

Code xóa category base và danh mục cha trong url

Code này có 2 tính năng: 1 là xóa category base trong url 2 là xóa danh mục cha trong url Mà nói cho dễ hiểu là thế này Link ban đầu: example.com/category/items/books/ Link sau khi xài code: example.com/books Cách làm rất đơn giản Bước 1: Copy code bỏ vào functions.php của theme đang dùng … Đọc tiếp Code xóa category base và danh mục cha trong url