Liệt kê sản phẩm theo tác giả

Để hiển thị tất cả sản phẩm của 1 user (tác giả) – áp dụng cho trường hợp web nhiều người đăng. Chúng ta sử dụng đoạn code sau. //…

Read more »

Hiển thị tác giả của sản phẩm

Khi các bạn giao cho nhân viên mình đăng sản phẩm, và muốn sản phẩm hiển thị người đã đăng để dễ bề quản lý, quy trách nhiệm nếu có…

Read more »

Thêm nội dung trước và sau bài post

Cách thêm nội dung trước bài post Chỉnh sửa đoạn code sau và thêm vào functions.php của theme đang dùng function mh_before($content) { $beforecontent = ‘Nội dung cần chèn’; //…

Read more »
Cài đặt One-Click login to any phpMyAdmin database trên Directadmin 3

Cài đặt One-Click login to any phpMyAdmin database trên Directadmin

Có lẽ không phải nói nhiều về tính năng này, chỉ cần click login là vô ngay phpmyadmin của database – tính năng phải chờ cả chục năm mới được…

Read more »

Css rút gọn tiêu đề thành 2 hàng

Thông thường các sản phẩm ở Việt Nam có tên khá dài, và không đều nên lên web rất xấu. Đơn giản là hôm nay mình chia sẻ đoạn css…

Read more »

Sửa lỗi không import được sản phẩm bằng excel trong woocommerce

Bệnh trạng Bạn đã từng upload một file lên website sử dụng mã nguồn WordPress và gặp lỗi “Sorry, This File Type Is Not Permitted For Security Reasons”. Đây là…

Read more »