Cách cấu hình webmail.domain.com mặc định cho tên miền mới trên Directadmin

Trên Directadmin có hệ thống webmail chạy cũng khá ổn định. Tuy nhiên link login thường là https://ten-mien.com/roundcube. Hơi khó nhớ! Hôm nay mình chia sẽ cách cấu hình webmail.ten-mien.com thành link mặc định cho tất cả tên miền trên server directadmin của mình. Đối tượng áp dụng: Webserver: Apache Let’s encrypt enable Đã cài … Đọc tiếp Cách cấu hình webmail.domain.com mặc định cho tên miền mới trên Directadmin

Code nhúng document dạng docx, pdf vào web

Có rất nhiều cách để nhúng file document dạng doc, docx, pdf, xls, xlsx lên web của mình. Ví dụ Sử dụng thẻ  <embed> và <object>, tuy nhiên đây được xem là phương thức lỗi thời, và đã dần bị loại bỏ Sử dụng thẻ <iframe> Sau đây là cách nhúng trình xem document trong … Đọc tiếp Code nhúng document dạng docx, pdf vào web

Code xóa tên bài viết trên breadcrumb yoast seo

Có nhiều bạn sử dụng breadcrumb của yoast seo trên web mình, tuy nhiên trong đó nó có luôn cái tên bài viết hiện tại. Nhìn rườm rà, dài dòng và cảm giác bị dư thừa. Sau đây là đoạn code giúp bạn xóa bỏ cái cảm giác đó. function adjust_single_breadcrumb( $link_output) { if(strpos( $link_output, … Đọc tiếp Code xóa tên bài viết trên breadcrumb yoast seo

Bật chế đô classic editor không cần plugin

Để bật chế độ classic editor thực chất là Disable Gutenberg, chúng ta chỉ cần chèn đoạn code sau đây vào functions.php của theme đang dùng // disable for posts add_filter(‘use_block_editor_for_post’, ‘__return_false’, 10); // disable for post types add_filter(‘use_block_editor_for_post_type’, ‘__return_false’, 10); Chúc các bạn thành công!

Hàm get sub category sản phẩm

Nếu bạn cần get tên sub category sản phẩm của 1 category nào đó để chèn vào 1 trang (ví dụ trang chủ). Hãy sử dụng hàm sau chèn vào functions.php của theme đang dùng: //Hàm get danh mục con function mh_product_subcategories( $args) { extract($args); $IDbyNAME = get_term_by(‘name’, $cat, ‘product_cat’); $product_cat_ID = $IDbyNAME->term_id; $args = … Đọc tiếp Hàm get sub category sản phẩm

Code thêm breadcrumb cho danh mục sản phẩm và sản phẩm

Nhiều khi bạn xài phải cái theme không có breadcrumb ở trang danh mục sản phẩm và sản phẩm chi tiết. Nhưng bạn cần nó để SEO. Dưới đây là đoạn code để giúp bạn. hãy chèn nó vào file functions.php của theme đang dùng // Code thêm breadcrumb cho danh mục sản phẩm và … Đọc tiếp Code thêm breadcrumb cho danh mục sản phẩm và sản phẩm