Cách tắt thông báo Warning: The system load average is 1

Cách tắt thông báo Warning: The system load average is

Cách tắt thông báo Warning: The system load average is 2

Đôi khi VPS của bạn đang chạy rất bình thường, nhanh, mượt. Nhưng khi vào panel admin thì lại có hàng loạt thông báo Warning: The system load average is 10.x s hoặc hơn.

Vậy lỗi này do đâu? Lỗi này sinh ra do tính năng kiểm tra thời gian thực thi của ứng dụng trong dataskq. Nếu cái này lớn hơn 10s thì sẽ bị cảnh báo. Thật là khó chịu

Để fix lỗi này các bạn chạy lệnh sau:

cd /usr/local/directadmin/conf
echo "check_load=0" >> directadmin.conf
service directadmin restart

Chỉ vậy thôi là xong ngay.

Viết một bình luận