Cài đặt Direct Admin Crack 1

Cài đặt Direct Admin Crack

Các bạn bắt đầu sử dụng VPS, không biết xài Command line, không biết các thứ, các bạn chỉ biết xài hosting. Hãy sử dụng Directadmin hoặc Cpanel – 2 panel rất quen thuộc.

Nhưng giá chát quá, VPS bạn mua có 100k, mà license nó mắc quá tới hơn 2 triệu. Hãy để chúng tôi giúp bạn cài 1 bản crack, full tính năng như hàng bản quyền. Giá rất hữu nghị

Lưu ý: Chúng tôi chỉ cài cho các bạn sử dụng mục đích cá nhân, phi thương mại. Không hỗ trợ crack cho các bạn để các bạn bán hosting

Viết một bình luận