Cài đặt DKIM cho Directadmin

Khi các bạn tìm đến bài này chắc hẳn đã biết DKIM là gì và tầm quan trọng của nó ra sao, nên mình sẽ không nhắc đến ở đây.

Giờ vào vấn đề chính là cách cài đặt

1. Bật DKIM trên Directadmin

cd /usr/local/directadmin
./directadmin set dkim 2
service directadmin restart

2. Bật DKIM cho Exim (dịch vụ gửi mail của DA)

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build exim
./build eximconf

3. Đặt tác vụ tạo DKIM tự động cho tên miền

echo "action=rewrite&value=dkim" >> /usr/local/directadmin/data/task.queue

4. Bật DKIM cho tên miền thủ công

User Level -> E-Mail Accounts -> Enable DKIM

Chúc các bạn thành công

Viết một bình luận