Hướng dẫn cài đặt Directadmin trên Centos 7 x64 1

Hướng dẫn cài đặt Directadmin trên Centos 7 x64

Hướng dẫn cài đặt Directadmin trên Centos 7 x64. Việc cài đặt như sau: I – Chuẩn bị cài đặt Direct Admin: VPS/Dedicated Server chỉ cài đặt Centos 7 x64, các vps đã cài các…

Like Comment
Cài đặt Direct Admin Crack 2

Cài đặt Direct Admin Crack

Các bạn bắt đầu sử dụng VPS, không biết xài Command line, không biết các thứ, các bạn chỉ biết xài hosting. Hãy sử dụng Directadmin hoặc Cpanel – 2 panel rất quen thuộc. Nhưng…

5 Likes Comment