Hướng dẫn cài đặt Directadmin trên Centos 7 x64

Hướng dẫn cài đặt Directadmin trên Centos 7 x64 1

Hướng dẫn cài đặt Directadmin trên Centos 7 x64. Việc cài đặt như sau: I – Chuẩn bị cài đặt Direct Admin: VPS/Dedicated Server chỉ cài đặt Centos 7 x64, các vps đã cài các loại webserver khác thì vui lòng backup website và rebuild về VPS chưa cài gì nhé Cấu hình VPS tối … Đọc tiếp Hướng dẫn cài đặt Directadmin trên Centos 7 x64

Cài đặt Direct Admin Crack

Cài đặt Direct Admin Crack 2

Các bạn bắt đầu sử dụng VPS, không biết xài Command line, không biết các thứ, các bạn chỉ biết xài hosting. Hãy sử dụng Directadmin hoặc Cpanel – 2 panel rất quen thuộc. Nhưng giá chát quá, VPS bạn mua có 100k, mà license nó mắc quá tới hơn 2 triệu. Hãy để chúng … Đọc tiếp Cài đặt Direct Admin Crack