Cài đặt Direct Admin Crack

Cài đặt Direct Admin Crack 1

Các bạn bắt đầu sử dụng VPS, không biết xài Command line, không biết các thứ, các bạn chỉ biết xài hosting. Hãy sử dụng Directadmin hoặc Cpanel – 2 panel rất quen thuộc. Nhưng giá chát quá, VPS bạn mua có 100k, mà license nó mắc quá tới hơn 2 triệu. Hãy để chúng … Đọc tiếp Cài đặt Direct Admin Crack