Cài đặt Let's Encrypt trên Direct Admin 2

Cài đặt Let’s Encrypt trên Direct Admin

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài Let’s encrypt cho Direct Admin. Lưu ý: Đây là bài hướng dẫn cài đặt tính năng Let’s Encrypt lên hệ thống Direct Admin chứ không phải…

Like Comment
Tắt thông báo service is currently down 3

Tắt thông báo service is currently down

Đôi khi bạn cài Directadmin, nhưng có một vài service không xài, tắt đi cho nó nhẹ, nhưng hệ thống cứ gửi thông báo hoài. Ví dụ tôi không xài những dịch vụ mail, nên…

Like Comment
MariaDB 10.3

Nâng cấp MariaDB 5.5 lên 10.3 trên Direct Admin

Sau khi cài đặt Direct Admin trên Centos 7, thì database mặc định sẽ là MariaDB 5.5, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn nâng cấp nó lên MariaDB 10.3 1 – Tại sao…

7 Likes Comment
Cài đặt CSF Firewall cho Directadmin 4

Cài đặt CSF Firewall cho Directadmin

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn nhanh cách cài đặt CSF Firewall trên Directadmin 1 – CSF Firewall là gì? CSF (ConfigServer & Firewall) là 1 gói ứng dụng hoạt động trên Linux như 1…

Like Comment