Nâng cấp MariaDB 5.5 lên 10.3 trên Direct Admin

MariaDB 10.3

Sau khi cài đặt Direct Admin trên Centos 7, thì database mặc định sẽ là MariaDB 5.5, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn nâng cấp nó lên MariaDB 10.3 1 – Tại sao phải nâng cấp lên MariaDB 10.3? Đơn giản thôi, MariaDB 10.3 là bản mới nhất, tối ưu database cho các … Đọc tiếp Nâng cấp MariaDB 5.5 lên 10.3 trên Direct Admin