MariaDB 10.3

Nâng cấp MariaDB 5.5 lên 10.3 trên Direct Admin

Sau khi cài đặt Direct Admin trên Centos 7, thì database mặc định sẽ là MariaDB 5.5, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn nâng cấp nó lên MariaDB 10.3 1 – Tại sao…

7 Likes Comment