Tắt thông báo service is currently down

Tắt thông báo service is currently down 1

Đôi khi bạn cài Directadmin, nhưng có một vài service không xài, tắt đi cho nó nhẹ, nhưng hệ thống cứ gửi thông báo hoài. Ví dụ tôi không xài những dịch vụ mail, nên đã tắt nó đi, và cứ bị thông báo thế này: The service ‘exim’ on server server1.topdealnews.com is currently downBực … Đọc tiếp Tắt thông báo service is currently down