Cách tắt thông báo Warning: The system load average is

Cách tắt thông báo Warning: The system load average is 1

Đôi khi VPS của bạn đang chạy rất bình thường, nhanh, mượt. Nhưng khi vào panel admin thì lại có hàng loạt thông báo Warning: The system load average is 10.x s hoặc hơn. Vậy lỗi này do đâu? Lỗi này sinh ra do tính năng kiểm tra thời gian thực thi của ứng dụng … Đọc tiếp Cách tắt thông báo Warning: The system load average is