Cài đặt One-Click login to any phpMyAdmin database trên Directadmin 1

Cài đặt One-Click login to any phpMyAdmin database trên Directadmin

Có lẽ không phải nói nhiều về tính năng này, chỉ cần click login là vô ngay phpmyadmin của database – tính năng phải chờ cả chục năm mới được Directadmin thêm vào. Để cài…

1 Like Comment

Css rút gọn tiêu đề thành 2 hàng

Thông thường các sản phẩm ở Việt Nam có tên khá dài, và không đều nên lên web rất xấu. Đơn giản là hôm nay mình chia sẻ đoạn css để rút gọn tiêu đề…

1 Like Comment

Sửa lỗi không import được sản phẩm bằng excel trong woocommerce

Bệnh trạng Bạn đã từng upload một file lên website sử dụng mã nguồn WordPress và gặp lỗi “Sorry, This File Type Is Not Permitted For Security Reasons”. Đây là một lỗi thường gặp đối…

1 Like Comment
Code bài viết liên quan cho theme Flatsome không dùng plugin 2

Code bài viết liên quan cho theme Flatsome không dùng plugin

Những ai đã dùng flatsome thì mới thấy nó không có bài viết liên quan như các theme khác, nó chỉ có bài trước và bài kế tiếp thôi. Do vậy, trong quá trình làm…

9 Likes Comment
Display the discount percentage on the sale badge 3

Display the discount percentage on the sale badge

Hiển thị phần trăm giảm giá trên sale badge woocommerce Chỉ cần add code sau vào functions.php của theme đang dùng.

6 Likes Comment