Cấu hình SMTP mà không cần dùng plugin

WordPress là một CMS rất tốt, NHƯNG! Tôi ghét sự phình to của plugin. Tôi đã thấy rất nhiều trang web sử dụng một số lượng lớn các plugin để bao quát mọi tính năng nhỏ, điều này góp phần gây ra các vấn đề về tốc độ và có thể gây ra sự cố. … Đọc tiếp Cấu hình SMTP mà không cần dùng plugin

Liệt kê sản phẩm theo tác giả

Để hiển thị tất cả sản phẩm của 1 user (tác giả) – áp dụng cho trường hợp web nhiều người đăng. Chúng ta sử dụng đoạn code sau. // bỏ vô functions.php theme hiện tại function get_author_product($args) { global $product; extract($args); wp_reset_query(); $the_user = get_user_by(‘login’, $name); $the_user_id = $the_user->ID; $args = array( ‘post_type’ => … Đọc tiếp Liệt kê sản phẩm theo tác giả

Hiển thị tác giả của sản phẩm

Khi các bạn giao cho nhân viên mình đăng sản phẩm, và muốn sản phẩm hiển thị người đã đăng để dễ bề quản lý, quy trách nhiệm nếu có lỗi. Đoạn code sau sẽ giúp bạn. Các bạn chỉ cần thêm nó vào functions.php của theme hiện hành //get author of product function product_author() … Đọc tiếp Hiển thị tác giả của sản phẩm

Thêm nội dung trước và sau bài post

Cách thêm nội dung trước bài post Chỉnh sửa đoạn code sau và thêm vào functions.php của theme đang dùng function mh_before($content) { $beforecontent = ‘Nội dung cần chèn’; // Sửa chỗ này fullcontent = $beforecontent . $content; return $fullcontent; } add_filter(‘the_content’, ‘mh_before’); Cách thêm nội dung cuối bài post Chỉnh sửa và thêm code … Đọc tiếp Thêm nội dung trước và sau bài post

Cài đặt One-Click login to any phpMyAdmin database trên Directadmin

Cài đặt One-Click login to any phpMyAdmin database trên Directadmin 3

Có lẽ không phải nói nhiều về tính năng này, chỉ cần click login là vô ngay phpmyadmin của database – tính năng phải chờ cả chục năm mới được Directadmin thêm vào. Để cài đặt tính năng này chúng ta login vào SSH và chạy các lệnh sau: Như vậy là xong, rất đơn … Đọc tiếp Cài đặt One-Click login to any phpMyAdmin database trên Directadmin

Css rút gọn tiêu đề thành 2 hàng

Thông thường các sản phẩm ở Việt Nam có tên khá dài, và không đều nên lên web rất xấu. Đơn giản là hôm nay mình chia sẻ đoạn css để rút gọn tiêu đề lại cho đều với nhau. Css như sau: p.name.product-title a { overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; display: -webkit-box; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-line-clamp: … Đọc tiếp Css rút gọn tiêu đề thành 2 hàng