Code bài viết liên quan cho theme Flatsome không dùng plugin 1

Code bài viết liên quan cho theme Flatsome không dùng plugin

Những ai đã dùng flatsome thì mới thấy nó không có bài viết liên quan như các theme khác, nó chỉ có bài trước và bài kế tiếp thôi. Do vậy, trong quá trình làm…

4 Likes Comment
Display the discount percentage on the sale badge 2

Display the discount percentage on the sale badge

Hiển thị phần trăm giảm giá trên sale badge woocommerce Chỉ cần add code sau vào functions.php của theme đang dùng.

1 Like Comment